Integrity Policy

Smart Delivery System Sweden AB

Om Smart Delivery System Sweden AB och denna integritetspolicy Behandling av dina personuppgifter.

Smart Delivery System Sweden AB, org.nr. 556677–6638 (”Smart Delivery” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kunder som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Smart Delivery är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Smart Delivery vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Smart Delivery är månt om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Det är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Smart Deliverys tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Smart Delivery är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
Om du registerar dig för erhållande av Smart Deliverys TA-system, tar kontakt med Smart Delivery via vår hemsida eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget,

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • organisationsnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • olika typer av demografisk information;
 • information om preferenser och intressen baserat på användning av Smart Deliverys webbplatser;
 • användarnamn till våra tjänster;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; och/eller
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.
 • Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
 • Smart Deliverys webbplats, t.ex. när du registrerar dig för att erhålla Smart Deliverys tjänster, laddar ner en PDF eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär
 • från tredje parter i form av bolag som Smart Delivery samarbetar med för att tillhandahålla sina tjänster.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har anslutit dig till Smart Deliverys tjänster har du ingått ett avtal med Smart Delivery och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra Smart Deliverys tjänster kan Smart Delivery komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

 • Fullgörelse av avtal: För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Smart Deliverys webbplatser och de tjänster (bl.a. kundtjänst) som tillhandahålls där.
 • Samtycke: Direktmarknadsföring via e-post, kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev samt användandet av cookies på Smart Deliverys hemsida. • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke i samband med att du laddar ner PDF:en ”Smart Delivery”, i syfte att använda din e-postadress i syfte att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföringsmail i framtiden. För att dessa utskick ska vara adekvata för just dig, inhämtar vi dessutom ditt samtycke i syfte att spåra dina aktiviteter och digitala fotavtryck på hemsidan för att på så vis ge dig en bättre kundupplevelse och mer personanpassad information.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Lagring av personuppgifter

Smart Delivery vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Kund: Om du har registrerat dig för någon av Smart Deliverys digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av Smart Deliverys tjänster sparas så länge som krävs för att Smart Delivery ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
 • Rättslig skyldighet: Smart Delivery sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, exempelvis för utskick av marknadsföringsmail, sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Smart Deliverys verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Samarbetspartners utanför den koncern Smart Delivery tillhör: Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför den koncern som Smart Delivery tillhör och som är godkända av Smart Delivery, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden om varor eller tjänster.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Smart Deliverys verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Smart Delivery ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein). Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES. Däremot kan våra kunder komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES genom att använda Smart Deliverys system. I dessa fall är det kunden som är personuppgiftsansvarig.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller utskick av marknadsföring och nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom en länk i det aktuella utskicket där du även kommer att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev och marknadsföringsutskick från Smart Delivery.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Smart Deliverys behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om cookies

Sociala funktioner

På våra hemsidor finns funktioner för delning på sociala medier, som till exempel Facebooks gilla-knapp, och andra widgetar som dela-knappen eller interaktiva mini-program. Dessa funktioner kan komma att registrera din IP-adress och vilka sidor du besöker på våra sajter. Vissa funktioner behöver använda sig av kakor för att de ska kunna fungera korrekt. Värden för de sociala funktionerna och widgetarna är antingen en tredje part eller vår egen hemsida. Den här sekretesspolicyn gäller inte de funktioner som tillhandahålls av tredje part. När du använder dem så regleras användningen av den sekretesspolicy och andra policys som de företag som förser oss med dem har.

Navigeringsinformation Kakor

HubSpot och dess partners använder kakor och tekniska funktioner för att analysera trender, hantera hemsidan, se hur besökare rör sig på hemsidan och för att samla in information om den demografiska sammansättningen hos användarbasen.

Vi använder oss av kakor för att individanpassa din upplevelse. En kaka är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Kakor används inte för att köra program eller installera virus på din dator. Den kaka som tilldelas dig är unik och kan bara läsas av webbservern på den domän som utfärdade den. En kaka är en bekvämlighetsfunktion vars huvudsyfte är att spara tid åt dig genom att tala om för webbservern att du har kommit tillbaka till en särskild sida på hemsidan. Om du till exempel gör personliga inställningar på våra hemsidor eller väljer att prenumerera på 6 uppdateringar, hjälper kakan oss att komma ihåg dina inställningar när du besöker hemsidan nästa gång. Informationen du lämnade förra gången plockas fram igen så att du lätt kan använda de funktioner som specialanpassats efter dina önskemål.

Du kan välja att acceptera eller neka lagring av kakor. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt men du kan ändra inställningarna så att du inte accepterar lagring av kakor om du vill. Om du väljer att inte acceptera kakor är det inte säkert att du kan använda alla de interaktiva funktioner ingår i HubSpots prenumerationstjänst eller som finns på de hemsidor du besöker. HubSpot håller koll på vilka hemsidor och sidor du besöker inom HubSpot för att veta vilken del av hemsidan eller prenumerationstjänsten som är mest populär eller används mest. Informationen används sedan för att leverera skräddarsytt innehåll och specialanpassad reklam för HubSpots hemsida och prenumerationstjänst till de användare vars beteende tyder på att de är intresserade av ett visst ämne.

Loggade filer

Vi kan komma att samla in demografisk information som t.ex. ditt postnummer, ålder, kön, preferenser och intressen genom att använda oss av loggfiler som inte associeras med ditt namn eller andra personuppgifter. Vi samlar också in information om din dators hårdvara och mjukvara. Till den här typen av information räknas IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, internetleverantör, filer du tittat på när du besökt vår hemsida (t.ex. HTML sidor, bilder etc.), operativsystem, klickströmsdata, åtkomsttider och länkreferenser. HubSpot använder denna information för att kunna driva och upprätthålla kvaliteten på prenumerationstjänsten och för att få generell statistik över hur HubSpots hemsida används. För de här syftena, kopplar vi denna automatiskt insamlade information till personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs)

Vi tillämpar en mjukvaruteknologi som kallas clear gifs (även kallat web beacons och web bugs), som hjälper oss att sköta hemsidan och prenumerationstjänsten på ett bättre sätt genom att informera oss om vilken typ av innehåll som är effektivt. Clear gifs är små, små bilder som var och en är unik och går att identifiera, ungefär som en kaka, och som används för att spåra användares aktivitet online. Till skillnad från en kaka, som lagras på datorns hårddisk, bäddas dessa bilder in på hemsidor eller i e-mejl och är helt osynliga. De är inte större än punkten i slutet på en mening, Vi använder clear gifs i våra HTML-baserade mejl för att veta vilka mejl som öppnats av mottagaren. Detta gör det möjligt för oss att bedöma hur effektiv viss kommunikation är och även hur effektiv våra marknadsföringskampanjer är. Vi kopplar informationen dessa mejlinbäddade bilder samlar in till kundernas personuppgifter. Om du vill välja bort dessa mejl, se ”Avregistrera och avsluta prenumeration”.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Smart Deliverys webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell 7 betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Smart Delivery System Sweden AB
Ishavsvägen 17, 136 49 Vega
E-post: register@smart-delivery.se
Tel.nr: +4670-210 49 00